Arsip Harian: 25 September 2017


Syarat sah sholat dhuha Syarat sah sholat dhuha sama seperti sholat pada umumnya. Sebelum sholat disyaratkan suci dari hadats kecil dan hadats besar; suci badan, pakaian dan tempat dari najis; menutup aurat; tahu masuknya waktu sholat tersebut; dan menghadap kiblat.   Doa sholat dhuha Doa Sholat Dhuha – Sahabat, Kali […]

MANFAAT SHOLAT DHUHA