Arsip Harian: 28 Mei 2018


PENGERTIAN PERGAULAN Maksud pergaulan (ikhtilat) dalam perbincangan ini ialah bergaul atau bercampur diantara lelaki dan perempuan anjabi (yang sah kawin) di satu tempat yakni berlaku interaksi dalam bentuk pandang-memandang atau perbuatan diantara seseorang dengan lain. Artinya,ia berlaku antara tiga orang atau lebih. TERDAPAT 3 PERINGKAT DALAM  PERGAULAN MENURUT ISLAM: 1.Peringkat […]

BATAS-BATAS PERGAULAN


STOP PERGAULAN BEBAS Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban , tuntutan,aturan,syarat dan perasaan malu.atau pergaulan bebas dapat di artikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Pergaulan positif berupa kerja sama antara individu atau kelompok yang bermanfaat. Sedangkan pergaulan negatif […]

Stop Pergaulan Bebas