Arsip Harian: 24 Juli 2018


  Pengertian dan Jenis Akhlak Mulia Akhlak mulia –disebut pula husnul khuluq (perangai baik)– adalah segala sifat, watak, dan perilaku yang sangat disukai Allah SWT dan disukai pula oleh manusia. Akhlak mulia wajib dimiliki dan diamalkan. Tergolong akhlak mulia antara lain sebagai berikut: 1.Berbicara yang baik. Ciri-ciri pembicaraan yang baik […]

Akhlak Mulia